loading

XİDMƏTLƏRİMİZ___OUR SERVICES

COMPUTER--KOMPÜTER

TƏLİM--TRAINING

FOR CHILDREN AND ADULTS

COMPUTER COURSES

OFFICE, DESIGN, GRAPHIC PROGRAMS

UŞAQLAR VƏ BÖYÜKLƏR ÜÇÜN

KOMPÜTER KURSLARİ

OFİS, DİZAYN, QRAFİK PROQRAMLARİ

 

TURIST-- İRAN - TURİZM

ANTIQUITY--QƏDİM DÖVR

OLD HANDICRAFT--QƏDİM SƏNƏT

 

 

 

ƏYLƏNCƏ YERLƏRİ--FAMILY PLACES

İSTİRAHƏT YERLƏRİ​--ENTERTAINMENT VENUES

 

 

TREATMENT--İRAN - MÜALİCƏ

MÜALİCƏ ÜÇÜN--FOR TREATMENT

THE BEST HOSPITALS

THE BEST EMERGENCIES

FULL TREATMENT PLAN

YAXŞİ XƏSTƏXANALAR

YAXŞİ HƏKİMLƏRİ

TAM MUALİCƏ PLANLAŞDİRİRİQ

 

 

LEATHER - PLANT-- DƏRMAN - BİTKİLƏRİ

DƏRMAN BİTKİLƏRİ --LEATHER PLANTS

DƏRMAN  BİTKİLƏRİ​--LEATHER PLANTS

FACTORIES- İRAN-FABRİKLƏR

İRAN FABRİKLƏR--FACTORIES

BİZNES 2 BİZNES

B 2 B

MƏHSULLARİ-İRAN -PRODUCTS

İRAN MƏHSULLARİ--PRODUCTS

İRAN  MƏHSULLARİ​--PRODUCTS

QURUDULMUŞ MEYVƏ--STRUCTURAL FRUITS

QURU MALLAR--DRY GOODS

 

UNIVERSITETLƏRİ-İRAN-UNIVERSITIES

UNIVERSITETLƏRİ-İRAN-UNIVERSITIES

Tehran-Şərif Sənati-Amir Kabir Sənati-Tehran Tibb Elmləri-Təbriz-İran Elm Sənat-Babol Noushirvani Sənaye-İsfahan-nati-Khajeh Nasiratoozi Sənati-Şahid Beheşti-Məşhəd-Guilan-Şiraz-Əl-Zəhra-Modares-Yazd-Zənjan-Keşan

KOMPÜTER-QRAFIKA-REKLAM