درباره ما

شرکت شریا در سال 2016 با هدف تجارت و گردشگری بین دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد.