در باره ما

شرکت sheria در سال 2016 با هدف انجام امور تجارت و گردشگری بین دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است