2023 Iranian University Ranking

2023 Iranian University Ranking

SHERIA şirkəti İran universitetlərində təhsil almaq üçün sizə məsləhət və bələdçilik etməyə hazır olduğunu elan edir

SHERIA компания объявляет о своей готовности проконсультировать и направить вас на обучение в иранских университетах

University Town
1 University of Tehran Tehran
2 Sharif University of Technology Tehran
3 Tehran University of Medical Sciences Tehran
4 Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran
5 Ferdowsi University of Mashhad Mashhad
6 Technical and Vocational University Tehran
7 Amirkabir University of Technology Tehran
8 Shahid Beheshti University Tehran
9 Mashhad University of Medical Sciences Mashhad
10 University of Isfahan Isfahan
11 Tarbiat Modares University Tehran
12 Shiraz University Shiraz
13 Isfahan University of Technology Isfahan
14 University of Tabriz Tabriz
15 University of Applied Science and Technology Tehran
16 Shiraz University of Medical Sciences Shiraz
17 Isfahan University of Medical Sciences Isfahan
18 Tabriz University of Medical Sciences Tabriz
19 Iran University of Science and Technology Tehran
20 Urmia University Urmia
21 Khaje Nasir Toosi University of Technology Tehran
22 Arak University of Medical Sciences Arak
23 Shahid Chamran University of Ahvaz Ahvaz
24 Zanjan University Zanjan
25 Allameh Tabataba’i University Tehran
26 Alzahra University Tehran
27 Mazandaran University of Medical Sciences Sari
28 The University of Guilan Rasht
29 Semnan University Semnan
30 Shahrekord University Shahrekord
31 Institute for Research in Fundamental Sciences Tehran
32 University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran
33 Islamic Azad University, Science and Research of Fars Shiraz
34 Medical University of Ilam Ilam
35 Gilan University of Medical Sciences Rasht
36 Yazd University Yazd …
37 University of Kashan Kashan
38 Kerman Medical University Kerman
39 Hamadan University of Medical Sciences Hamedan
40 Bu-Ali Sina University Hamedan
41 Kashan University of Medical Sciences Kashan
42 Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services Yazd
43 Razi University Kermanshah
44 Shahrekord University of Medical Sciences Shahrekord
45 University of Sistan and Baluchestan Zahedan
46 Kermanshah University of Medical Sciences Kermanshah
47 Imam Khomeini International University Qazvin
48 Urmia University of Medical Sciences Urmia
49 Zanjan University of Medical Sciences Zanjan
50 University of Birjand Birjand
51 University of Kurdistan Sanandaj
52 Babol University of Medical Sciences Babol
53 Semnan University of Medical Sciences Semnan
54 Persian Gulf University Bushehr
55 Qazvin University of Medical Sciences Qazvin
56 Shahid Bahonar University of Kerman Kerman
57 Arak University Arak
58 Kharazmi University Tehran
59 Golestan University of Medical Sciences Gorgan
60 Sahand University of Technology Sahand Town
61 Imam Sadiq University Tehran
62 Ardabil University of Medical Sciences Ardabil
63 Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj
64 Qom University of Medical Sciences Qom
65 Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Ahvaz
66 Hormozgan University of Medical Sciences Bandar-Abbas
67 Baqiyatallah Medical Sciences University Tehran
68 Bushehr University of Medical Sciences Bushehr
69 Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran
70 Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad
71 University of Mazandaran Babolsar
72 Shahrood University of Technology Shahrood
73 University of Mohaghegh Ardabili Ardabil
74 University of Qom Qom
75 Islamic Azad University Central Tehran Branch Tehran
76 University of Religions and Denominations Qom
77 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences Zanjan
78 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Gorgan
79 Islamic Azad University, Tabriz Tabriz
80 Ilam University Ilam
81 Petroleum University of Technology Tehran
82 Shahed University Tehran
83 Yasuj University of Medical Sciences Yasuj
84 Azarbaijan Shahid Madani University Tabriz
85 Jahrom University of Medical Sciences Jahrom
86 Shahroud University of Medical Sciences Shahroud
87 Islamic Azad University, Marvdasht Marvdasht
88 Golestan University Gorgan
89 Babol Noshirvani University of Technology Babol
90 Hakim Sabzevari University Sabzevar
91 Damghan University Damghan
92 ValiAsr University of Rafsanjan Rafsanjan
93 Islamic Azad University, Tehran Medical Tehran
94 Islamic Azad University, Qom Qom
95 Zahedan University of Medical Sciences Zahedan
96 Al Mustafa International University Qom
97 Islamic Azad University of Mashhad Mashhad
98 Fasa University of Medical Sciences Fasa
99 Birjand University of Medical Sciences Birjand
100 Tabriz Islamic Art University Tabriz
101 Zabol University of Medical Sciences Zabol
102 Islamic Azad University, Karaj Branch Karaj
103 Rafsanjan University of Medical Sciences Rafsanjan
104 Islamic Azad University Isfahan, Khorasgan Branch Isfahan
105 Islamic Azad University of Arak Arak
106 Islamic Azad University, South Tehran Tehran
107 Malek-Ashtar University of Technology Isfahan
108 Gonabad University of Medical Sciences Gonabad
109 Lorestan University Khorramabad
110 University of Maragheh Maragheh
111 Yasuj University Yasuj
112 North Khorasan University of Medical Sciences Bojnord
113 Mofid University Qom
114 University of Bonab Bonab
115 Sadjad University of Technology Mashhad
116 Islamic Azad University, Rasht Rasht
117 Iran Polymer and Petrochemical Institute Tehran
118 Imam Khomeini Education and Research Institute Qom
119 Islamic Azad University, Bandar Abbas Bandar-Abbas
120 Hormozgan University Bandar-Abbas
121 Imam Hossein University Tehran
122 University of Zabol Zabol
123 Islamic Azad University, Quchan Quchan
124 University of Art Tehran
125 Jundi-Shapur University of Technology Dezful
126 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University Sari
127 Islamic Azad University, Gorgan Gorgan
128 Malayer University Malayer
129 Imam Reza University Mashhad …
130 University of Bojnord Bojnord
131 Shiraz University of Technology Shiraz
132 Urmia University of Technology Urmia
133 Islamic Azad University, Shahr Rey Shahr-e-Ray
134 Islamic Azad University, Shiraz Shiraz
135 Gonbad Kavous University Gonbad-e Kavus
136 Islamic Azad University, Qazvin Qazvin
137 Sabzevar University of Medical Sciences Sabzevar
138 Islamic Azad University, Sabzevar Sabzevar
139 Salman Farsi University of Kazerun Kazerun
140 Ardakan University Ardakan
141 Qom University of Technology Qom
142 Islamic Azad University, Kerman Kerman
143 Art University of Isfahan Isfahan
144 University of Quran and Hadith Rey
145 Islamic Azad University, Semnan Semnan
146 Islamic Azad University, Shabestar Shabestar
147 Dezful University of Medical Sciences and Health Services Dezful
148 University of Jiroft Jiroft
149 Islamic Azad University, Yazd Yazd
150 Islamic Azad University, Kermanshah Kermanshah
151 Islamic Azad University, Saveh Saveh
152 Higher Education Complex of Larestan Lar
153 Islamic Azad University, Maragheh Maragheh
154 Sirjan University of Technology Sirjan
155 Islamic Azad University, Hamedan Hamedan
156 Kermanshah University of Technology Kermanshah
157 Baqir al-olum University Tehran
158 Fasa University Fasa
159 Meybod University Meybod
160 Islamic Azad University, Khomeinishahr Khomeinishahr
161 Islamic Azad University, Ardabil Ardabil
162 Velayat University Iranshahr
163 Islamic Azad University, Parand Tehran …
164 Khorramshahr Marine Science and Technology University Khorramshahr
165 Islamic Azad University of Roudehen Roodehen
166 Ayatollah Borujerdi University Borujerd
167 Shomal University Amol
168 Islamic Azad University, Shahrood Shahrood
169 Islamic Azad University, Majlesi Majlesi
170 Tafresh University Tafresh
171 Arak University of Technology Arak
172 Quchan University of Advanced Technology Quchan
173 Islamic Azad University, Zahedan Zahedan
174 Hamadan University of Technology Hamadan
175 Science and Arts University Yazd
176 Islamic Azad University of Lahijan Lahijan …
177 Islamic Azad University, Shahreza Shahreza
178 University of Shahreza Shahreza
179 Graduate University of Advanced Technology Kerman
180 University of Torbat-e-Heydarieh Torbat-e-Heydarieh
181 Islamic Azad University, Zanjan Zanjan
182 Islamic Azad University, Garmsar Garmsar
183 Islamic Azad University, Ahvaz Ahvaz
184 Islamic Azad University, Shoushtar Shushtar
185 Islamic Azad University, Mahabad Mahabad
186 Islamic Azad University, Tafresh Tafresh
187 Sheikhbahaee University Isfahan
188 Islamic Azad University, Eslamshahr Islamshahr
189 Khavaran Institute of Higher Education Mashhad
190 International University of Chabahar Chabahar
191 Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Tehran
192 Islamic Azad University, Birjand Birjand
193 Islamic Azad University, Sepidan Sepidan
194 Islamic Azad University, Mobarakeh Mobarakeh
195 Islamic Azad University, Ahar Ahar
196 Islamic Azad University, East Tehran Tehran
197 Shiraz Art University Shiraz
198 Chabahar Maritime University Chabahar
199 Jahrom university Jahrom
200 Islamic Azad University, Sanandaj Branch Sanandaj
201 Islamic Azad University, Sari Sari
202 Allameh Mohaddes Nouri University Nur
203 Islamic Azad University, Neyshabur Neyshabur
204 Islamic Azad University, Bonab Bonab
205 Islamic Azad University, Varamin Varamin
206 Islamic Azad University, Yasuj Yasuj
207 School of International Relations Tehran
208 Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University Mollasani
209 Islamic Azad University, Damghan Damghan
210 Islamic Azad University, Gonabad Gonabad
211 Islamic Azad University, Bushehr Bushehr
212 Islamic Azad University, Dehaghan Dehaghan
213 Islamic Azad University, Abhar Abhar
214 Islamic Azad University, Kashan Kashan
215 Mazandaran University of Science and Technology Babol
216 Hazrat-e Masoumeh University Qom
217 Islamic Azad University, Estahban Estahban
218 Islamic Azad University, Naragh Naragh
219 Islamic Azad University, Arsanjan Arsanjan
220 Islamic Azad University, Firuzabad Firuzabad
221 Islamic Azad University, Astara Astara
222 Islamic Azad University of Jahrom Jahrom
223 Islamic Azad University, Firoozkooh Firoozkooh
224 Bam University Bam
225 Higher Education Complex of Torbat-e-Jam Torbat-e Jam
226 Islamic Azad University, Naein Naein
227 Islamic Azad University, Tonekabon Tonekabon …
228 University of Science and Technology of Mazandaran Behshahr
229 Islamic Azad University, Kazeroon Kazeroon
230 Islamic Azad University-Sarab Branch Sarab
231 Islamic Azad University of Ilam Ilam
232 Islamic Azad University of Bojnourd Bojnord
233 Islamic Azad University, Shirvan Shirvan …
234 Islamic Azad University of Urmia Urmia
235 Islamic Azad University, Miyaneh Mianeh
236 Birjand University of Technology Birjand
237 Islamic Azad University, Khomain Khomain
238 University of Neyshabur Neyshabur
239 Islamic Azad University, West Tehran Tehran
240 Islamic Azad University of Medical Sciences, Qeshm Qeshm
241 Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Amol
242 Behbahan Khatam Alanbia University of Technology Behbahan
243 Islamic Azad University, Darab Darab
244 Islamic Azad University, Mahshahr Mahshahr
245 Islamic Azad University, Omidiyeh Omidiyeh
246 Islamic Azad University, Dezful Dezful
247 Sayyed Jamaleddin Asadabadi University Asadabad
248 Kosar University of Bojnord Bojnord
249 Islamic Azad University, Bandar-e Anzali Bandar-e Anzali
250 Islamic Azad University, Eghlid Eghlid
251 Islamic Azad University, Gachsaran Gachsaran
252 University of Gonabad Gonabad
253 Engineering Higher Education Complex of Esfarayen Esfarayen
254 Islamic Azad University, Behshahr Behshahr
255 Islamic Azad University, Buin-Zahra Buin-Zahra
256 Islamic Azad University, Abadan Abadan
257 Islamic Azad University, Damavand Damavand
258 Islamic Azad University, Babol Babol
258 Islamic Azad University of Fasa Fasa
260 Islamic Azad University, Ashtian Ashtiyan
261 Islamic Azad University, Larestan Lar
262 Islamic Azad University, Ashkezar Ashkezar
263 Islamic Azad University, Borujerd Borujerd
264 Islamic Azad University, Takestan Takestan
265 Islamic Azad University, Qaemshahr Ghaemshahr
266 Islamic Azad University, Sirjan Sirjan
267 Islamic Azad University, Mahdishahr Mahdishahr
268 Islamic Azad University, Azadshahr Azadshahr
269 Islamic Azad University, Nur Nur
270 Islamic Azad University, Khoy Khoy
271 Islamic Azad University, Maybod Maybod
272 Higher Education Complex of Saravan Saravan
273 Shohadaye Hoveizeh University of Technology Susangerd
274 Islamic Azad University, Esfarayen Esfarayen
275 Islamic Azad University, Masjed Soleyman Masjid-i-Solieman
276 Islamic Azad University, Hidaj Hidaj
277 Islamic Azad University, Behbahan Behbahan
278 Islamic Azad University of Abadeh Abadeh
279 Iran University of Industries and Mines Tehran
280 Islamic Azad university Kashmar Branch Kashmar
280 Islamic Azad University, Baft Baft
282 Islamic Azad University, Izeh Izeh
283 Islamic Azad University, Bandar Gaz Bandar Gaz
284 Shiraz University of Applied Science and Technology Shiraz
285 Golbahar University of Science and New Technology Mashhad
286 Islamic Azad University, Andimeshk Andimeshk
287 Islamic Azad University, Dehloran Dehloran
287 Islamic Azad University, Ardestan Ardestan
287 Islamic Azad University, Anar Anar
290 Higher Education Complex of Zarand Zarand
291 Ahlul Bayt International University Tehran …
292 Nahavand University Nahavand
293 Islamic Azad University, Komijan Komijan
294 Islamic Azad University, Ferdows Ferdows
294 Islamic Azad University, Ajabshir Ajabshir
296 Islamic Azad University, Osku Osku
297 Islamic Azad University, Zarand Zarand
298 Islamic Azad University, Parsabad Moghan Parsabad
299 Islamic Azad University of Golpayegan Golpayegan
300 University of Garmsar Garmsar
301 Isfahan Institute of Higher Education Isfahan
302 Islamic Azad University, Aligudarz Aligoodarz
302 Islamic Azad University, Ardakan Ardakan
304 Islamic Azad University, Ramhormoz Ramhormoz
305 Islamic Azad University, Hashtrood Hashtrood …
306 Jami Institute of Technology Najafabad …
307 Hazrat-e Narjes University of Rafsanjan Rafsanjan
308 Islamic Azad University, Abarkouh Abarkuh
309 Iran Informatic Institute Tehran
Un Sabzevar University of New Technologies Sabzevar
Un Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering Tehran

home       Top of page